රසායන ද්රව්ය

  • Hydrazine hydrate, Cas 7803-57-8

    හයිඩ්‍රසීන් හයිඩ්‍රේට්, කැස් 7803-57-8

    හයිඩ්‍රසීන් හයිඩ්‍රේට් වැදගත් සියුම් රසායනික අමුද්‍රව්‍යයක් වන අතර එය ප්‍රධාන වශයෙන් සංස්ලේෂණ පෙණ නඟින නියෝජිතයා සඳහා භාවිතා කරයි; බොයිලර් පිරිසිදු කිරීමේ ප්‍රතිකාර නියෝජිතයා ලෙසද භාවිතා කරයි; anti ෂධ කර්මාන්තයේ ක්ෂය රෝගය, දියවැඩියා විරෝධී drugs ෂධ නිෂ්පාදනය සඳහා; පළිබෝධනාශක කර්මාන්තයේ නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා කරන වල් නාශක සඳහා, ශාක වර්ධන ප්‍රතිසන්ධාන කාරක සහ විෂබීජහරණය සඳහා,