පළිබෝධනාශක

  • Deltamethrin

    ඩෙල්ටෙමෙට්‍රින්

    ඩෙල්ටාමෙට්‍රින් (අණුක සූත්‍රය C22H19Br2NO3, සූත්‍රයේ බර 505.24) යනු සුදු පැහැයෙන් යුත් ප්‍රතිපත්ති හැඩැති ස් stal ටිකයක් වන අතර එය ද්‍රවාංකය 101 ~ 102 ° C සහ තාපාංකය 300. C වේ. කාමර උෂ්ණත්වයේ දී එය පාහේ දිය නොවන අතර බොහෝ කාබනික ද්‍රාවකවල ද්‍රාව්‍ය වේ. ආලෝකයට සහ වාතයට සාපේක්ෂව ස්ථායී වේ. එය ආම්ලික මාධ්‍යයෙන් වඩාත් ස්ථායී වන නමුත් ක්ෂාරීය මාධ්‍යයේ අස්ථායී වේ.